Hlavnou témou výzvy je podpora dobrovoľníctva v súvislosti s prebiehajúcim Európskym rokom dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo. Žiadosti o dotáciu sa predkladajú výlučne cez elektronický systém Nelson – https://adam.iuventa.sk/nelson/user/login .

Predkladací termín pre žiadosti je streda 18. máj 2011 do 14.00.

Všetky informácie nájdete vo Výzve.:

ADAM 2-2011/4/D. Program ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou

Povinné prílohy k žiadosti ADAM 2