Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila aktualizované zoznamy ukončených projektov podľa opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí zverejnených ako prílohy zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam zo dňa 8.11.2010.

Žiadosť na úhradu DPH obciam nájdete na:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=3625

Aktualizované zoznamy ukončených projektov si môžte stiahnuť aj priamo na našej stránke:

Zoznam ukončených projektov k 8. 11. 2010 opatrenie 3.4.1. (pdf, 160.68 Kb,)

Zoznam ukončených projektov k 8. 11. 2010 opatrenie 3.4.2. (pdf, 191.58 Kb)