Do konca decembra 2010 riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 plánuje spustenie tretej výzvy na podávanie projektov. Pre žiadateľov bude k dispozícií obmedzené množstvo opatrení, nakoľko žiadosti o nenávratný finančný príspevok budú predkladané prostredníctvom elektronického systému IMIS 2007 – 2013.  Spustenie limitovaného počtu opatrení poskytne príležitosť pre žiadateľov zoznámiť sa so systémom.

V priebehu roka 2011 bude spustená i v poradí štvrtá výzva na predkladanie projektov  a organizované prislúchajúce sprievodné podujatia ( informačné dni, fóra na vyhľadávanie partnerov, tematické workshopy). Viac informácií je možné nájsť na stránke  http://www.husk-cbc.eu/sk/.

Podmienkou podania žiadosti o NFP je vytvorené projektové partnerstvo zo slovenských i maďarských organizácií. Regionálna rozvojová agentúra – Nitra disponuje databázou potencionálnych projektových partneroch na území cezhraničného maďarsko slovenského regiónu a databázou ich projektových zámerov, prípadne vie pomôcť s vyhľadaním partnera v Maďarsku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.