[lang_sk]Regionálna rozvojová agentúra Nitra

sídlo:
Akademická 4
94901 Nitra

kancelária:
Akademická 4
(budova Agroinštitútu – mapka príjazdu na Google Maps tu)
94901 Nitra

Mgr. Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka

telefón: 037/6578087
mobil: 0908 771 991, 0908 771 987

email: 431[/lang_sk]

[lang_en]Regional Development Agency – Nitra

domicile:
Akademická 4
94901 Nitra
Slovak Republic

office:
Akademická 4
(Agroinštitút building – see the map at Google Maps)
94901 Nitra
Slovak Republic

Mgr. Petra Klimo Zlatošová, director

telephone: +421/37/6578087
mobile: +421/908 771 991

email: 431[/lang_en]