V súvislosti so zverejnením Dodatku č.4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo NSRV SR organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP) na regionálnej úrovni.

Zároveň poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR zozbieraním podnetov a otázok k Dodatku č. 4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020. Všetky informácie získané zdola, t.j. od verejno-súkromných partnerstiev pre Riadiaci orgán, komunikuje výhradne a výlučne NSRV SR, ktorá je kontaktným bodom pre všetky VSP na Slovensku.

Národná sieť rozvoja vidieka SR prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého Slovenska pripravuje v dňoch 9.5. – 12.5.2017 školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu. Miesto a čas konania týchto školení bude upresnený v pozvánkach.

Koordinátori Regionálnych antén (RA) alebo priamo Centrálna jednotka (CJ) NSRV SR zozbiera všetky otázky a dotazy k tejto téme, preto vyzýva všetky verejno-súkromné partnerstvá o zaslanie týchto podnetov zodpovedným koordinátorom z Regionálnych antén alebo priamo do Centrálnej jednotky NSRV SR. Kontaktné údaje môžete nájsť na webovej stránke NSRV SR www.nsrv.sk.

Stanovisko Riadiaceho orgánu k týmto otázkam bude taktiež zverejnené na webovej stránke NSRV SR www.nsrv.sk.

Dokument na stiahnutie:

– Tlačová správa (http://bit.ly/2otlHJW)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2p2P1du