Aj o aktuálnych možnostiach ako získať podporu pri energetických opatreniach sa bude hovoriť na seminári Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, ktorý sa uskutoční počas veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA vo štvrtok 23. marca 2017 v Bratislave.
Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Prvé prednášky budú venované pripravovaným zmenám európskych smerníc v oblasti energetiky a akčnému plánu energetickej efektívnosti, vrátane nastavenia cieľov do roku 2020. Na podujatí budú prezentované aj informácie o vyhodnotení plnenia cieľov akčného plánu pre obnoviteľnú energiu. Spomenuté budú aj rôzne možnosti podpory v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Samostatné prezentácie budú venované aj aktuálnej druhej výzve zameranej na obnovu verejných budov a národnému projektu Zelená domácnostiam. Na záver podujatia budú predstavené výsledky a perspektívy monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA.
Vstup na seminár je voľný. Podujatie sa uskutoční od 10.00 h do 13.00 h v Salóne architektov v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Prezentácie zo seminára zverejnení SIEA na stránke www.zitenergiou.sk.

Počas veľtrhu bude k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Špecialisti SIEA budú rady a odporúčania poskytovať v stánku č. 340 v hale D.

Všeobecné informácie k možnostiam finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu návštevníci veľtrhu získať aj v stánku Ministerstva životného prostredia SR.

Program
09.30 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie seminára

10.10 Aktuálne o energetickej efektívnosti na úrovni EÚ
Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR

10.40 Akčný plán energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

11.00 Podpora pre OZE a plnenie cieľov z akčného plánu pre obnoviteľnú energiu
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.20 Zelená domácnostiam – čo sme dosiahli a ako ďalej
Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.40 Obnova verejných budov s európskou podporou
Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra

12:00 Monitorovanie energetickej efektívnosti – výsledky a perspektívy
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

12.20 Diskusia
13.00 Občerstvenie

13.30 Záver seminára

Podrobnejšie informácie môžete získať e-mailom na adrese ' + '') /*]]>*/.