„ V auguste 1096 sa začala 1. križiacka výprava, ktorej sa zúčastnili predovšetkým nižší feudáli. Usilovali sa získať panstvá na východe, vplyv a bohatstvo. Výprava sa skladala zo štyroch menších výprav, ktoré vyšli z viacerých miest v Európe. Jednotlivé skupiny prechádzali po súši od jari 1096 cez Uhorsko. Jeden nedisciplinovaný prúd, ktorý v oblasti Trenčína prešiel z Moravy na Slovensko, kde plienil, bol potom v júni rozprášený v okolí Nitry. Výpravy sa zúčastnilo spolu 330 000 križiakov“, potvrdzuje nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý tiež napísal, že vtedy tu zahynulo asi 4 000 ľudí a bol ničený aj cirkevný majetok.
Cirkevný majetok bol ničený hlavne preto, že na Nitriansku vtedy existovali pravoslávne kostoly, v ktorých sa ešte aj v roku 1085 konali bohoslužby v staroslovienčine, / v tom čase do Nitry prišli mnísi zo zrušeného sázavského kláštora z Česka/.

V obci Podhorany, v miestnej časti Sokolníky sa takýto kostolík pravdepodobne nachádza.
Na základe malej sondy vykonanej vedľa základu pôvodného kostola sa predpokladá, že pod týmto kostolom bol predtým iný, oveľa dôležitejší objekt. Vo všetkých troch častiach kostola sú znateľne použité travertínové kvádre, aké sa nachádzajú aj pod základmi pôvodného kostola. Hoci bol na mieste realizovaný archeologický výskum, nezaoberal sa uvedenými stavebnými prvkami a ani pozostatkami kamennej ohrady o rozmeroch 45 x 90 metrov. Bol ukončený v roku 1966.