Renesančný kaštieľ, v ktorom je v súčasnosti zriadené múzeum Michaila llarionoviča Kutuzova je najstaršou budovou v obci. Rekonštrukcia bola prevedená v rokoch 2010 – 2012 z iniciatívy starostu obce Karola Laboša. Financovanie bolo pokryté z európskych fondov a časť z prostriedkov obce. Práce prebiehali pod dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Nitre, aby boli zachované všetky prvky historického charakteru objektu. Veľký ruský vojvodca Kutuzovov v kaštieli prenocoval v dňoch medzi 15. a 17. decembrom 1805 po porážke spojeneckých rakúskych a ruských vojsk s armádou Napoleona v bitke pri Slavkove (2. decembra 1805).

foto: Obec Rišňovce