Kaštieľ v Nových Sadoch

Pôvodne renesančný kaštieľ bol postavený na základoch stre­dovekého hrádku, spomínaného už v roku 1550. Pravdepodobne išlo o neskorostredoveký trojpriestorový objekt. Počas druhej stavebnej fázy na začiatku 17. storočia bol na mieste hrádku postavený poho­dlnejší renesančný kaštieľ. Z tohto obdobia je zachovaný klenbový systém a súvislé plochy renesančnej omietky. Poschodie bolo prestava­né a zvýšené ďalšími stavebnými úpravami koncom 18. a začiatkom 19. storočia. V tejto stavebnej etape boli vykonané menšie prestavby, v rámci ktorých bola obnovená i fasáda. Na východnej strane bol vytvorený plytký rizalit s trojuhol­níkovým štítom a balkónom. Kaštieľ tak nadobudol klasicistický ráz.  Kaštieľ predstavuje obdĺžniko­vú dvojpodlažnú nepodpivničenú budovu s jednoduchým pôdorysom a dvoma nárožnými polkruhovými baštami. Základná dispozícia stavby je tvorená konštrukčným a dispozič­ným dvojtraktom v severojužnom smere. Na priečelí, orientovanom do už zaniknutého parku, je centrálny rizalit s trojhranným štítom z obdo­bia renesančnej prestavby. Pred ním je umiestnený predstavaný balkón s kovanou mrežou, podopretý kon­zolou na dvoch dvojiciach toskán­skych stĺpoch. Kašieľ bol nedávno zrekonštruoovaný a dnes slúži na reprezentatívne účely v obci.

foto: obec Nové sady