Prírodná záhrada v Čechynciach

V obci Čechynce pri miestnom kostole v lokalite Pažiť na ploche 2,7 ha sa nachádza súkromný pozemok, na ktorom nájdete prírodnú záhradu s divo rastúcimi krami, kvitnúcimi trvalkami, pôvodnými druhmi drevín a ovocných stromov, bylinkami aj exotickými drevinami. Keďže v okolí je intenzívna výstavba rodinných domov, záhrada sa stala útočiskom mnohých druhov plazov, vtákov a drobných cicavcov. Záhrada plní v súčasnosti aj úlohu záchytnej plochy prebytočnej zrážkovej vody z Obce. Priestor je doplnený vŕbovými plotmi a dielami miestneho rezbára Majstra Petra Reguliho. Diela sú vyhotovené z miestnych surovín (drevo, tŕstie, prútie) a majú charakteristické prvky ľudovej architektúry Podzoboria. Záhrada v roku 2016 splnila kritériá prírodnej záhrady a Centrum enviromentálnych aktivít jej udelil plaketu ukážková prírodná záhrada, čím sa stala najväčšou prírodnou záhradou na Slovensku.

Foto: RRA Nitra