Na juhovýchodnom svahu mohyly v Čápore sa nachádza významné pohrebisko zo začiatku 11. storočia.
Okrem hrobu 1, ktorý je osihotený a leží severozápadne od severného radu, sa tu uplatňuje pochovávanie, resp. umiestňovanie hrobov vedľa seba s väčšími-menšími odchýlkami vo vzdialenostiach a orientácii. Hroby boli orientované v smere SSZ – JJV alebo SZ – JV a neobsahovali milodary. Nálezový fond tvoria predmety, ktoré boli súčasťou výstroja a odevu, prípadne ozdoby tela. Spravidla ide o hroby ženské a detské (detí ženského pohlavia).Hrob 1 sa líši od ostatných orientáciou v smere Z-V a najmä uložením milodarov – dvoch nádob priložených k nohám. Keramika z hrobu 1 v Čápore sa tektonikou, výzdobou i technikou výroby vyníma z okruhu keramiky 11. storočia. V šiestich hroboch sa našli náhrdelníky. Sklené a pastózne koráliky, ako aj morské škľabky (kauri) z 10. storočia nahradili v 11. storočí importy korálikov z polodrahokamov – karneolu, krištáľu (Bergkristal) a ametystu. Majú rozličné tvary a spravidla doplňujú výzdobu hlavy a krku pochovaných. Datovanie radového pohrebiska v Čápore je podmienené výskytom obolov a pomerne dobre datovateľným súborom nálezov. Preskúmaná časť pohrebiska patrí na základe nálezov mincí Ondeja I. a Ladislava I. do druhej polovice 11. storočia. Z doterajších výsledkov výskumu pohrebísk z 10. – 12. storočia na Slovensku vyplýva, že časť pohrebísk sa na začiatku 11. storočia prestala používať, na istom počte pohrebísk sa však pochovávalo nepretržite do začiatku 12. storočia. Pohrebisko v Čápore patrí k tým dedinským radovým pohrebiskám, ktoré sa začali používať za vlády Ondreja I. a prestalo sa na nich pochovávať na začiatku 12. storočia.