Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) je výnimočný s tým, že má takmer 20 m vysoký, rovnomerný kmeň.
Patrí k našim najvyšším domácim stromom.
Tento Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) okrem 20 m dĺžky kmeňa má cca 12 m výšku koruny. Nakoľko je zdravý, je predpoklad, že dorastie až do výšky 40 m.
Strom je voľne prístupný v areáli cintorína v obci Čechynce.

jasen-cechynce