Jelenecká gaštanica je pozoruhodné a ojedinelé chránené územie. Predmetom ochrany je starý porast gaštana jedlého (Castanea sativa), ktorý pod hradom Gýmeš založil šľachtický rod Forgáčovcov v 13. storočí. Išlo o jednu z najstarších introdukcií lesných drevín na Slovensku.

Jedlé gaštany

Chránený areál – gaštanica  má rozlohu 3,8 ha. Za chránené územie bola vyhlásená v roku 1986, v dôsledku snahy o záchranu starého lesného porastu v Tríbeči. Gaštanica je najkrajší a najstarší umelo založený porast gaštana jedlého, ktorý sa úspešne aklimatizoval v prostredí dubovo-hrabových lesov. Objaviť tu môžete stromy staré 300 i viac rokov. Areál sa nachádza na severozápadnom svahu vrchu Dúň v nadmorskej výške 430 – 450 m n.m.,  je zvyškom starého porastu gaštana jedlého vysadeného v roku 1240-1241 grófom Forgáčom z gýmešského hradu. Lesy pod Gýmešom boli európsky významným poľovným revírom. Domovom gaštana jedlého je južná Európa, Malá Ázia a severná Afrika a o jeho rozšírenie do severnejších území sa zaslúžili rímski vojaci.