Ide o archeologické nálezy, najmä v okolí zaniknutej osady Kerňa (Kernye).Reprezentuje sa tu pravek, mladšia doba kamenná (lengyelská kultúra), doba bronzová (karpatská mohylová kultúra, füzesabonyská kultúra, čačianska kultúra), doba rímska (tzv. panónska keramika) a stredovek (9. -15. storočie). Zaujímavým dôkazom pravekej fauny sú zvyšky kostier treťohorného mastodonta v chotári obce. Jedná sa o artefakty umeleckej a historickej ceny dokazujúci význam územia.