Regionálna rozvojová agentúra  Nitra v zmysle záverov zo zasadnutia jej Dozornej rady dňa 4.12.2023, vyhlasuje výzvu na odpredaj prebytočného majetku: osobného automobilu Suzuki Swift, rok výroby 2007.

Osobný automobil je pojazdný a jeho obhliadka je možná na adrese kancelárie RRA Nitra: na Fatranskej ulici 3, Nitra – časť Chrenová. Pre prípadné otázky, alebo pre dohodnutie obhliadky odpredávaného vozidla volajte v pracovnom čase na tel. 0908 771 991.

Minimálna cena za odpredaj je 800 Eur. Výzva je otvorená do 1.2. 2024 v zmysle priložených podmienok:

Výzva_Odpredaj prebytočného majetku

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie_návrh ceny

Príloha č. 2 – Súhlas so spracovaním

Príloha č. 3 – Opis predmetu predaja