Strategicko-programovací dokument pre 62 obcí okresu Nitra a 3 obce okresu Šaľa

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra (PDF, 21MB)