DOC súbor na stiahnutie:

PHZ-Vyzva-na-predkladanie-ponuk.docx