Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojom webovom sídle zverejnilo Dodatok č. 5 k Systému riadenia CLLD (http://bit.ly/2pH5xj6).

 

V uvedenom dodatku bola zapracovaná väčšina otázok a podnetov VSP zaslaných Národnej sieti rozvoja vidieka SR na predloženie Riadiacemu orgánu PRV SR 2014 – 2020.

 

Nezodpovedané otázky budú prediskutované na školeniach k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k vyhlásenej výzve k získaniu štatútu MAS organizovaných v termínoch 9. – 12.5.2017 Regionálnymi anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR (Pozvánky na školenia – http://bit.ly/2q6b4kK).

 

Zároveň budú najčastejšie kladené otázky a odpovede zverejňované na www.nsrv.sk.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2pd6KuV