Kancelária fondu zverejnila výsledky hodnotenia odbornej komisie pre Podprogram 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry.
Rozhodnutia riaditeľa nájdete na linku: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela