Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.
Termín a miesto konania:
streda 17. máj 2017 / Bratislava
Zasadacia miestnosť č. 601, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves
Program:
13:15 – 13:30 Registrácia účastníkov
13:30 – 14:30 Základné informácie o výzve č. 17
14:30 – 14:45 Prestávka
14:45 – 15:15 Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
15:15 – 16:00 Osobné konzultácie
Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: v termíne do 16.5.2017, 12:00 hod.
Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.
Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu:
Zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/pozvanka-na-informacny-seminar-k-vyzve-opkzp-po1-sc123-2017-17/