Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.
Bližšie informácie: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-mprv-sr-o-posunuti-konecneho-terminu-na-podavanie-jz-2017-do-30-maja-2017/8221