Ukážte nám, ako sa investície EÚ využívajú tam, kde žijete, pracujete alebo cestujete! Zúčastnite sa fotografickej súťaže Európa v mojom regióne/ Europe in My Region/ s cieľom vyhrať 2-denný výlet pre dvoch do Bruselu a zúčastniť sa fotografického workshopu v októbri 2017.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stačí urobiť fotku projektu, ktorý získal financovanie z EÚ, o ktorom viete alebo ste ho videli. Nafoťte ho aj , s informáciami o financovaní EÚ a vlajkou EÚ.
Termín na odoslanie až 3 fotografií je 27. augusta 2017, 23:59 stredoeurópskeho letného času.
#EUinMyRegion
Ako na to::
Nájdite projekt financovaný Európskou úniou
Urobte fotografiu: Vlajka EÚ a informácie o financovaní by mali byť jasne viditeľné niekde na obrázku
Odovzdajte až 3 fotky cez aplikáciu- https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/

Dôležité dátumy
Zaslanie fotografií: 2. mája – 27. augusta 2017, 23:59 CEST.
Hlasovanie: 1. – 10. september 2017, 23:59 CEST
Zasadnutie poroty: 11. – 14. september 2017
Oznámenie víťazov: 15. septembra 2017
Víťazi, ktorí prídu do Bruselu: 9. – 12. októbra 2017
Vedeli ste, že tisíce projektov v celej Európe dostávajú každoročne finančné prostriedky z Európskej únie ? Vo fotografickej súťaži Európa v mojom regióne budeme akceptovať fotografie projektov spolufinancovaných nielen Európskym fondom regionálneho rozvoja alebo Kohéznym fondom, ale z ktoréhokoľvek fondu EÚ, ak táto fotografia bude dokazovať spolufinancovanie EÚ.

zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/euinmyregion-fotograficka-sutaz/