Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti termíny školení k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu.

Termín: 9.5.2017

Miesto konania: Trnava (okolie), 9.30 – 12.30 hod.

Účastníci: NSRV Bratislava + NSRV Trnava (MAS z dvoch krajov)

Termín: 10.5.2017

Miesto konania: Nitra (okolie), 9.30 – 12.30 hod.

Účastníci: NSRV Nitra + NSRV Trenčín (MAS z dvoch krajov)

Termín: 11.5.2017

Miesto konania: Banská Bystrica (okolie), 9.00 – 12.00 hod.

Účastníci: NSRV Banská Bystrica + NSRV Žilina (MAS z dvoch krajov)

Termín: 12.5.2017

Miesto konania: Košice (okolie), 8.30 – 11.30 hod.

Účastníci: NSRV Košice + NSRV Prešov (MAS z dvoch krajov).

Miesto konania týchto školení bude upresnené v pozvánkach.

Na stránke sú zatiaľ zverejnené nasledovné pozvánky:

– Pozvánka s programom Košice 12.5.2017 (http://bit.ly/2pxW9iP)

– Pozvánka s programom Nitra 10.5.2017 (http://bit.ly/2qdituo)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2oI6V1g