Dovoľujeme si informovať žiadateľov, že v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene vo výzvach:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 – zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 – zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 – zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 – zmena č. 1 k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03