Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
AKTUALIZÁCIA č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (zip, 6.27 Mb, 203x)

http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11316
Zdroj: MPRV SR