Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) :

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)
ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PRIESKUMU TRHU

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) :

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)
ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PRIESKUMU TRHU

Zdroj: MŠVVŠ SR