Na stránke Nadácie Tatra banky boli zverejnené aktuálne termíny grantových programov na rok 2017.

Termíny otvorenia grantových programov:

– Viac dizajnu (1. kolo) – 20. január

– Stredoškoláci do sveta – 30. január

– Študenti do sveta (vysokoškoláci) – 3. marec

– Business Idea – 8. marec

– Dobré srdceTB (zamestnanecký program) – 1. marec

– Vedieť viac – 10. apríl

– Viac umenia – 1. jún

– Viac dizajnu (2. kolo) – 4. september

– Kvalita vzdelávania – 5. september

– E-Talent – 20. september

– Viac pre regiónyTB (zamestnanecký program) – Program prebieha od konca septembra do konca novembra

Viac informácií nájdu záujemcovia na stránke:

http://bit.ly/290505i