Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 10. januára 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke:

– http://bit.ly/2imzCAE

Dokument na stiahnutie:

– Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 2 (http://bit.ly/2ifp209)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2j3lN90