V Európe je pravdepodobne len päť súborov kontinuálne obývaných skalných obydlí. Skalné obydlia, nachádzajúce sa v malej hontianskej dedinke Brhlovce v Levickom okrese, sú jednou z 11 rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Dodnes sa traduje, že tunajšie skalné obydlia boli zhotovené pre ochranu domáceho obyvateľstva pred plienením a nájazdami Turkov v 16. a 17. storočí. Sú predpoklady, že ich história je oveľa staršia, ale obdobie Tureckého plienenia im dal hlbší význam, ktorý sa uchoval v pamäti obyvateľov ako podstatný.

03

Na území obce sa nachádza dobre spracovateľný usadený popol a prach – tufit a tuf, ako produkt veľkej sopečnej činnosti v období treťohôr, naskytla sa jedinečná možnosť ich využitia. Do hrubých usadenín týchto hornín Brhlovčania vyrúbali jedinečné obytné i hospodárske priestory. Skalné obydlia si stavali najmä chudobní ľudia. Vždy, keď pribudol nový člen rodiny, príbytok sa buď rozšíril, alebo sa vyhĺbila nová obytná miestnosť. Takáto úprava trvala približne pol roka. Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu zdroj obživy ako obchodný artikel.

02V devätnástom storočí sa stalo kamenárstvo najdôležitejšou formou existencie tunajších ľudí, ktorí sa techniku ťažby a opracovania kameňa (výrobu schodov, pomníkov, zárubní, klenby pivníc a vstupných brán) naučili od talianskych staviteľov miestneho kaštieľa a kostola.

Expozícia kamenných obydlí bola verejnosti sprístupnená v roku 1992, po približne jeden rok trvajúcej rozsiahlej rekonštrukcii. Nachádza sa v centre v pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v uličke „Šurda“. Tvorí ju usadlosť č. 142, ktorá pozostáva z murovaného domu z konca 19. storočia, murovaného domu s datovaním 1932 (na priečelí domu) a v dvoch podlažiach priestorov vysekaných do horniny. Na prízemí sa nachádza letná kuchyňa, komora a ukážky kamenárskych výrobkov a náradia. Podlažie je tvorené vyhliadkovou terasou a malou komôrkou. Interiér je zariadený dobovým nábytkom a inventárom, podľa funkcií jednotlivých miestností a dokumentuje zvláštnu formu ľudového staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia. V roku 1994 Tekovské múzeum v Leviciach, za činnosť vedúcu k záchrane a využitiu jedinečnej kultúrnej pamiatky – expozícia Skalné obydlia, – získalo medzinárodné ocenenie Europa Nostra, ako prvá organizácia zo Slovenskej republiky.

01

Autor: RRA Horné Požitavie