V novembri pripravuje Európsky kontaktný bod v Bratislave informačný seminár ku grantovému programu Európa pre občanov, prednostne zameraný na oblasť 1 Európska pamäť a oblasť 2 Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti (marcová uzávierka) s dôrazom na budúcoročné priority.

Prezentácia programu bude súčasťou semináru „Kultúrni aktéri – aktívni občania“, pripraveného v spolupráci s Creative Europe Desk Slovensko. Cieľovou skupinou sú predovšetkým mimovládne neziskové organizácie a subjekty verejnej správy s dôrazom na aktivity v oblasti kultúry.

18. november 2015 / Kino Lumiere, Špitálska 2, 811 08 Bratislava

10:00 – otvorenie semináru
10:10-10:30 – Jozef Kovalčík, Fond na podporu umenia
10:30-11:00 – Zuzana Duchová, Kreatívna Európa, podprogram Kultúra, CED Slovensko
11:00-11:30 – Zuzana Ivašková, Európa pre občanov, EKB Slovensko
11:30-12:00 – individuálne konzultácie

Prvá výzva Fondu na podporu umenia bude zverejnená 30. novembra 2015. O novovzniknutej verejnoprávnej inštitúcii vám príde porozprávať špeciálny hosť, riaditeľ fondu Jozef Kovalčík. Predstaví zmeny oproti grantovému systému MKSR, s dôrazom na možnosti podpory pre medzinárodné projekty a možnosti kofinancovania európskych projektov.

V druhej časti budú predstavené komunitárne programy Európskej únie. Program Kreatívna Európa, podprogram Kultúra vám priblíži Zuzana Duchová z Creative Europe Desk Slovensko. O možnostiach podpory z programu Európa pre občanov v oblasti projektov európskej pamäte a projektov občianskej spoločnosti vám porozpráva Zuzana Ivašková, vedúca Európskeho kontaktného bodu na Slovensku.

Na seminár je potrebné sa prihlásiť. PRIHLÁŠKA na http://eepurl.com/bD5r4f.

KONTAKT
Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291

www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk