O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa uskutoční v pondelok 26.10.2015 v Piešťanoch.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Seminár je určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí, ktoré pripravujú obnovu verejného osvetlenia. O možnosť rekonštruovať verejné osvetlenie vďaka prostriedkom z európskych fondov prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa tento rok uchádzalo 529 obcí a miest. Časť z nich už dostala rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku, ďalšie žiadosti sa posudzujú.

Na seminári sa bude hovoriť o aktuálnych možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia z európskych fondov, o systémoch financovania počas realizácie rekonštrukcie, ale aj o spôsoboch, ako si zabezpečiť financovanie v počiatočnej fáze projektu. Samostatná prezentácia je pripravená na tému, čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu v prípade obnovy verejného osvetlenia. Prednášky budú venované aj náležitostiam záverečného svetelnotechnického merania, ktoré má potvrdiť, či rekonštruované osvetlenie spĺňa technické normy súvisiace s osvetlením komunikácií. Podrobne sa budú rozoberať aj postupy pri realizácii projektu obnovy.

Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Prihlásiť sa možno najneskôr do piatku 23. 10. 2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.

Program
09:30
Registrácia účastníkov a občerstvenie
10:00
Aktuálne informácie o možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia
10:45
Čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu
11:30
Svetelnotechnické meranie
12:15
Systémy financovania rekonštrukcie
13:00
Občerstvenie
14:00
Ako postupovať počas realizácie projektu obnovy
14:30
Diskusia
15:30
Možnosti financovania obnovy v počiatočnej fáze – vlastné zdroje alebo prekleňovací úver
16:15
Občerstvenie
16:30
Záver seminára
Podmienky účasti
Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Prihlásiť sa možno najneskôr do piatku 23. 10. 2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.
Potvrdenie účasti budeme prihláseným posielať elektronicky e-mailom priebežne, najneskôr 3 dni pred konaním podujatia.
Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a parkovanie počas trvania konferencie.
Keďže je o účasť na seminároch vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie.
Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na
Organizačné informácie
Hotel Magnólia, Piešťany
Prezencia účastníkov: 26. októbra 2015, 9.30 – 10.00 h