Na projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce vyčlenila Európska komisia 172 miliónov EUR na obdobie 2014 – 2020. Z toho 146 miliónov Eur pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

V tejto súvislosti uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Schválenie programu európskej regionálnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom je pre túto pohraničnú oblasť veľmi dobrou správou. Vďaka vyčleneným prostriedkom sa budú realizovať spoločné projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života občanov na oboch stranách hranice. Projekty sa zamerajú najmä na zvýšenie zamestnanosti, podporu cestovného ruchu, a skvalitnenie dopravného prepojenia v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne.”

 

Zapojených je 13 regiónov: na Slovensku kraje: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický; v Maďarsku: Budapešť, Peštianska župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Rábsko-mošonsko-šopronská župa, Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, Hevešská župa, Novohradská župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa.