Úrad vlády SR – Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2015.
Bližšie informácie:

http://www.eeagrants.sk/-bilateralny-fond-na-narodnej-urovni-pre-rok-2015-otvoreny-/

Zdroj: http://www.eeagrants.sk/