Združenie pre rozvoj vidieka pripravilo prehľad grantových výziev mimo štrukturálnych fondov k 25. máju 2015.

Prehľad výziev na stiahnutie TU