Na webovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sekcii „Regionálny rozvoj/Subjekty regionálneho rozvoja/ISRRA“ je zverejnená výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015.

Webový link: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=93124

Výzva č. 1 na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015