Združenie pre rozvoj vidieka pripravilo prehľad grantových výziev mimo štrukturálnych fondov k 9. marcu 2015.

Prehľad výziev na stiahnutie TU