Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko je 30. 3. 2015.
V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

realizáciu letných jazykových škôl,
podporu doktorátov pod dvojitým vedením (nový druh podpory v rámci Akcie),
podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,
realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills.
Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať a jeho registráciu musí potvrdiť administrátor programu. Až po doručení e-mailu s heslom sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť projektovú žiadosť. Ak už ste sa v minulosti registrovali a máte prihlasovacie údaje, stačí sa do systému prihlásiť a začať vytvárať projektovú žiadosť.

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je http://projekt.aktion.saia.sk.

Ďalšia uzávierka na predkladanie projektov bude 15. 5. 2015.