Dňa 12.2.2015 otvoril program Interreg Central Europe svoju prvú výzvu.

Skoro 80 mil. € je k dispozícii na financovanie projektov pre verejný a súkromný sektor, ktorý chcú spolupracovať na inováciách, nízko uhlíkových stratégiách, prírodných a kultúrnych zdrojoch alebo v doprave.

Termín: 13.4.2015

Zdroj: http://www.interreg-central.eu/index.php.