Združenie pre rozvoj vidieka pripravilo prehľad grantových výziev mimo štrukturálnych fondov k 10. februáru 2015.

Prehľad výziev na stiahnutie TU