Žiaci stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy majú možnosť prihlásiť sa do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu. Na výhercov čakajú okrem ceny ministra aj odmeny v podobe poukážok na nákup elektrotechniky podľa vlastného výberu v hodnote 500, 300 a 200 eur.

„Naším cieľom je podporiť tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy a zlepšiť ich motiváciu na aktívne zapájanie sa do diania v rezorte,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa.

Do súťaže TOP turistická destinácia regiónu sa môžu zapojiť žiaci stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú v študijných odboroch zameraných na cestovný ruch. Súťažný projekt má za cieľ propagovať a ponúknuť potenciálnemu návštevníkovi „cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu. Zvolená destinácia sa musí nachádzať na území príslušného samosprávneho kraja, v ktorom sídli stredná odborná škola. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 20. 3. 2015.

Súťaž Maják pre dopravu má podtitul Zlepšenie osobnej dopravy v regiónoch Slovenska. Zámerom pri príprave projektu má byť propagácia inovácií z oblasti osobnej dopravy v regiónoch Slovenska. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci študijných odborov zameraných na dopravu. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 10. 4. 2015.

Do súťaží sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny s projektom, ktorý bude pozostávať z propagačného materiálu a powerpointovej prezentácie s charakterom reklamného spotu.

Súťažiaci budú ocenení na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy SOŠ Mladý tvorca 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. – 30. apríla 2015 v Nitre na výstavisku Agrokomplex a bude spojená s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2015 a European Days 2015.

Viac informácií získate na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=158297