Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.
Uzávierka predkladania žiadostí: 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie: 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1500 €

Viac informácii o programe nájdete TU.