areal-zdravia-jedlove-kostolanyhotel-hradna-straz-topolcianky

hotel-narodny-dom-topolciankypenzion-prima-podhajskapenzion-pulsepodhajska

privat-arcadia-podhajskaslnecne-apartmany-podhajska

Certifikačná komisia pri Nitrianskom samosprávnom kraji nedávno priznala známku kvality „ Certifikované ubytovanie na vidieku“ ďalším siedmim zariadeniam, ktoré vo vidieckom území nitrianskeho kraja poskytujú služby v oblasti cestovného ruchu.
Známku kvality získali tieto zariadenia:
Hotel Národný dom a Hotel HRADNÁ STRÁŽ **** v Topoľčiankach, Areál Zdravia v Jedľových Kostoľanoch a štyri zariadenia cestovného ruchu obci Podhájska:
Slnečné apartmány v časti Svätuša, Penzión Prima na Zdravotníckej ulici, Penzión Pulse a Privát Arcadia. Aktuálnu ponuku služieb všetkých certifikovaných zariadení môžu záujemcovia o ubytovanie nájsť aj na www.ubytovanienavidieku.sk
Nitriansky samosprávny kraj udeľuje túto známku kvality od minulého roku a doposiaľ ju získalo 20 zariadení, ktoré na vidieku NSK poskytujú ubytovacie služby.