V rámci Týždňa zamestnanosti mladých (Príloha 1), ktorý organizuje Americká obchodná komora na Slovensku, prestížna medzinárodná organizácia EPIC a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA pod záštitou príslušných ministerstiev a zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, sa bude aj v našom krajskom meste konať veľmi prínosné stretnutie.

Cieľom regionálnych workshopov Záruky pre mladých (Príloha 2) je predstaviť miestnym a regionálnym podnikateľom a zamestnávateľom, predstaviteľom štátnych a verejných inštitúcií, ako aj mladým lídrom aktuálne príležitosti v oblasti zamestnanosti mladých ľudí.

Prečo a pre koho je prínosný workshop o programe Záruky pre mladých?

Experti z organizácie EPIC, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti podpory zamestnanosti, priblížia kľúčové informácie o programe Záruky pre mladých. Následne bude otvorený dialóg medzi nasledovnými partnermi:

–          subjekty zastrešujúce zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne veci v regióne (napr. miestne a regionálne samosprávy)

–          zamestnávatelia a podnikatelia

–          vzdelávacie a školiace inštitúcie (výchovní poradcovia, celoživotné vzdelávanie)

–          poradenské spoločnosti v oblasti zamestnanosti

–          mládežnícke

organizácie

–          mladí ľudia

V Nitrianskom kraji bude workshop prepojený s Dňom otvorených dverí Tematického centra mládeže, ktoré je regionálnou kanceláriou Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA. Na dni otvorených dverí okrem predstavenia organizácie a NP PRAKTIK priblížime aktuálne informácie v oblasti práce s mládežou (grantové výzvy, mládežnícke výmeny, Stratégia pre mládež 214-2020 v regióne).

KEDY:                    10. NOVEMBRA 2014

Rámcový program:

9,00 – 12,00        Workshop Záruky pre mladých (v konferenčných priestoroch v centre mesta)

13,00 – 16,00     Deň otvorených dverí TCM Nitra (v priestoroch TCM na Fraňa Mojtu 16, Nitra)

Počet miest na oboch podujatiach je obmedzený – max. 30 účastníkov. Môžete sa zúčastniť vybraného podujatia alebo aj oboch.

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/1HhGxwbpy4bjJz9b14QH5t1S0S2WNrIAt8v0LeHjZstA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link