zastupcovia-rra-nitra-nsk-a-spu nitra-pri-predstavovani-certifikacneho-systemu

Pilotnú schému hodnotenia ubytovacích zariadení na vidieku v Nitrianskom samosprávnom kraji vyvinuli na Katedre regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre a do praxe zaviedli vďaka podpore NSK v minulom roku. Do tejto chvíle Certifikačná komisia , ktorej sekretariát z poverenia zastupiteľstva zabezpečuje Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra), pridelila špecifické označenie „certifikované ubytovanie na vidieku“ 13 hotelom, penziónom a rekreačným zariadeniam na vidieku v nitrianskom kraji.

„Aby sme umožnili záujemcom o udelenie tejto značky dozvedieť sa viac o podmienkach, ktoré musia spĺňať ak chcú požiadať o certifikáciu svojho zariadenia, zorganizovali sme nedávno v obci Podhájska informačný seminár, ktorý sa stretol s veľkou odozvou“, uviedla projektová manažérka RRA Nitra Ing. Dáša Mozdíková. Ubytovatelia sa zaujímali predovšetkým o výhody, ktoré môžu získať. „ Medzi najväčšie výhody certifikačného systému testovaného v nitrianskom kraji patrí prepracovaný rezervačný systém do ktorého môžu ubytovatelia sami vstupovať a aktualizovať údaje o svojom zariadení, ako aj marketing certifikovaného zariadenia, financovaný zo zdrojov NSK na obdobie jednej certifikačnej periódy (3 roky). „Nezanedbateľnou výhodou je aj to, že v testovacom období nie je systém spoplatnený, keďže jeho vývoj a uvedenie do praxe boli spolufinancované zo zdrojov EÚ“, uzavrela Dáša Mozdíková.

Riaditeľka RRA Nitra Mgr. Petra Klimo Zlatošová ešte pripomenula, že o certifikačný systém prejavili záujem aj zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorí v prípade jeho úspešnosti na území NSK budú uvažovať o jeho aplikácii ako účinného nástroja podpory v oblasti cestovného ruchu na celom území SR.