Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 plánuje vyhlásiť 1. Výzvu na predkladanie projektov na obdobie 2014-2020 na prelome januára a februára 2015. Výzva bude 2-kolová, pričom prvé kolo bude otvorené 60 dní.
Ak hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu, Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov a partnerov, kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu. Ak chcete byť vedúcim partnerom, je tiež možné sa zaregistrovať a zdieľať svoj návrh projektu na: http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/ Potenciálni záujemcovia o predloženie projektu, ktorí hľadajú projektových partnerov z iných partnerských krajín môžu kontaktovať Mgr. Magdalénu Hájekovú na . Vaša projektová idea bude zaradená do databázy plánovaných projektov.
Podrobná informácia a dokumenty k Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 sú zverejnené na: http://www.central2014.gov.sk/?pg=2

Často kladené otázky k programu spolupráce nájdete na stránke: http://www.central2014.gov.sk/casto-kladene-otazky/