Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom 112. zasadnutí prerokovala a schválila ako prvý bod programu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Obsah:

Stanoviská: