Slovenskí vedci sa môžu uchádzať o grant na realizáciu projektov v rámci programu vedeckej

spolupráce medzi východnou Európou a Švajčiarskom SCOPES 2013-2016. Urobiť tak môžu do 15. novembra 2014 vďaka vyhlásenej výzve na podávanie projektov v rámci schémy Inštitucionálne partnerstvá. Cieľom tejto schémy je prispieť k štrukturálnemu rozvoju a modernizácii výskumných a vzdelávacích inštitúcií vo východnej Európe.

Zverejnená výzva je určená výskumným pracovníkom pôsobiacim vo výskumných inštitúciách vo Švajčiarsku a v krajinách východnej Európy, západného Balkánu a štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Hlavný žiadateľ musí byť zamestnaný vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii, pričom žiadosť musí byť podaná elektronicky švajčiarskym hlavným žiadateľom prostredníctvom webového portálu http://www.mysnf.ch/.
Ďalšie informácie o programe spolupráce a podmienkach aktuálnej výzvy sú zverejnené na webovej stránke Švajčiarskej národnej nadácie pre vedu http://www.snf.ch/.

Vyhlasovateľom výzvy je Švajčiarska národná nadácia pre vedu (SNSF), ktorá v spolupráci so Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu implementuje program vedeckej spolupráce medzi východnou Európou a Švajčiarskom SCOPES 2013-2016 (s celkovým rozpočtom 16. mil. švajčiarskych frankov), a to od roku 1990. Ide o vyhlásenie v poradí už druhej výzvy, prvá výzva na podávanie návrhov projektov bola otvorená v termíne od 20. marca do 20. septembra 2013.