Ministerstvo vnútra SR zverejnilo Výzvu na predkladanie projektov, ktorá má ako jednu zo svojich priorít aj  predchádzanie extrémizmu. Projekty je možné predkladať v zmysle výzvy do 4.8.2014. Bližšie informácie nájdete na: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2014&subor=199744