Dnes Európska komisia prijala partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda určuje smerovanie využívania eurofondov v budúcom programovacom období. Slovensku bolo pričlenených v rámci politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR a 1,5 mld. EUR na rozvoj vidieka, z Európskeho námorného a rybárskeho fondu dostane Slovensko 15,8 mil. EUR.

Investície EÚ, ktoré sú určené na podporu konkurencieschopnosť, znižovanie nezamestnanosti a rast, a to najmä prostredníctvom podpory inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania. Takisto sa zamerajú na podporu podnikania a boj proti sociálnemu vylúčeniu.

Predbežná info: spoločný tlačový brífing premiéra R. Fica  a komisára pre regionálnu politiku J. Hahna k partnerskej dohode, predpokladá sa na 24.6. 2014..

TS tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-697_sk.htm