MZ SR vyhlási dňa 3 6. 2014 v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 výzvu  OPZ 2014/2.1/01.

MZ.pdf